Home

School Of Heart Knocks is de ambulante school waar je hart het juiste ritme aanneemt. Je leert om meer te doen waar je passievol over bent en minder te doen waar je minder gepassioneerd over bent. We richten ons op talentontwikkeling op het gebied van muziek, theater, sport en gezondheid d.m.v. een maatgericht lesprogramma en daarbij aansluitende activiteiten. In plaats van docenten werken we met rolmodellen.